17. Uluslararası Manga Ödülü başvuruları başlamıştır.

2023/4/17
Manga
1. AMAÇ:
MANGA kültürünü yurt dışında yaymak ve MANGA aracılığıyla uluslararası kültürel etkileşimi teşvik etmek.
 
2. ÖDÜL
(1) Japonya Uluslararası MANGA Ödülü'nün Altın Ödülü en iyi MANGA çalışmasına, Gümüş Ödül üç başarılı çalışmaya ve Bronz Ödül diğer on bir çalışmaya verilecektir.
(2) Özel Teşvik Ödülü, Altın Ödül veya Gümüş Ödül almaya hak kazanmayan ancak diğer Bronz Ödül alan çalışmalardan daha başarılı bulunan bir manga çalışmasına verilebilir.
(3) Altın Ödül ve Gümüş Ödül kazananlar ikinci bir ödül olarak Japonya'da düzenlenecek ödül törenine katılmak üzere yaklaşık 7 gün süreyle Japonya’ya davet edileceklerdir. (Özel Teşvik Ödülü ve Bronz Ödül sahiplerini kapsamamaktadır.)
 
3. BAŞVURU ŞARTLARI  (İngilizcesi) 
(1) MANGA çalışmasının 16'dan fazla (en az 17) sayfadan oluşması gerekir. Geçmiş “Japonya Uluslararası Manga Ödülü”nden bir tanesini kazananlar hariç hem yayınlanmış hem de yayınlanmamış eserler başvuru için uygundur.
(2) MANGA çalışmalarının, başvuru tarihinden itibaren son üç yıl (2020-2023) içerisinde hazırlanmış olması gerekmektedir.
(3) MANGA çalışmaları elektronik formda (PDF) veya basılı formda sunulmalıdır (Elektronik formda sunulan eserler seçim prosedürleri için basılacaktır).
(4) Japonya dışındaki yayın şirketleri, MANGA çalışmasının telif hakkı sahibi başvuruyu kabul ederse Japonya Uluslararası MANGA Ödülü için başvuruda bulunabilir.
(5) Gönderilen eserin MANGA sanatçısı ile öykü yazarının (her ikisinin de) yabancı uyruklu olması (Japon vatandaşı olmaması) gerekmektedir. Altın / Gümüş Ödül kazananlara sunulan davet programına katılacak temsilcinin de yabancı uyruklu olması (Japon vatandaşı olmaması) gerekmektedir.
(6) Her MANGA sanatçısı için yalnızca bir eser kabul edilebilir. Birden fazla eserle başvuru olması durumunda, sadece ilk eser kabul edilecektir.
(7) Düzenleyen, Japonya Uluslararası MANGA Ödülünü hem Japonya'da hem de yurt dışında tanıtmak için kazanan eserlerden bazılarını kullanabilir.

4. BAŞVURU (Lütfen ekteki dosyayı da inceleyiniz.)
(1) Başvuru Dönemi: 14 Nisan 2023 – 12 Temmuz 2023
(2) Teslim edilecekler
Başvuru için aşağıdaki iki belgeyi de göndermeniz gerekmektedir.
- Başvuru Formu (Formlar)
- Manga Çalışması
Çalışma aşağıdaki üç biçimden birinde sunulmalıdır;
a- Yalnızca basılı çalışma ile başvuru (adaylar, gönderecekleri posta ya da kargoda basılı çalışmadan 2 set sunmalıdır.)
b- Yalnızca elektronik ortamda (e-posta ekindeki PDF dosyası şeklinde) başvuru
c- Hem basılı çalışma hem de elektronik kopya ile başvuru (adayların kargo ya da posta ile 1 set basılı çalışma sunmaları yeterlidir. Diğer kopya PDF dosyası şeklinde e-posta ile gönderilmelidir.)
* Adayların 3. yöntemi seçerek 1 basılı çalışma ve 1 elektronik kopya ile başvuru yapmaları tavsiye edilir.
Başvuruların hem basılı hem de elektronik formda olması şart değildir (tavsiyedir) ve başvuru için seçilecek yöntem, seçim sonuçlarını hiçbir şekilde etkilemez.

(3) Adresler:
 1) Japonya dışında yaşayan başvuru sahipleri için
 Başvurular bulunduğunuz ülkedeki Japonya Büyükelçilikleri veya Japonya Başkonsoloslukları aracılığıyla yapılabilir.
 Türkiye için:
 “17. Japonya Uluslararası MANGA Ödülü” başvuruları, 14 Nisan 2023 - 7 Temmuz 2023 tarihleri arasında teslim edilmesi koşuluyla
 a- Japonya Başkonsolosluğu'na (İstanbul) üzerinde “KÜLTÜR BÖLÜMÜ” yazması şartıyla gönderilecek “posta veya kargo” ile ya da,
Başkonsolosluk Adresi: Kültür Bölümü, Japonya Başkonsolosluğu, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:209 Tekfen Tower Kat:10 Şişli İSTANBUL
 b- Japonya Başkonsolosluğu'nun (İstanbul) culture@it.mofa.go.jp e-posta adresine gönderilecek PDF dosyası şeklinde yapılabilir.
 E-posta adresinin 9 MB sınırı olması sebebiyle, çalışmasının ve başvuru formunun birlikte toplam dosya boyutu 9 MB’yi geçen adaylar, e-postalarını 1, 2, 3 şeklinde numaralandırarak birden fazla e-posta şeklinde arka arkaya gönderebilirler.

 2) Japonya'da bulunan adaylar için
 - Başvuru Formunun (Formlarının) gönderileceği adresi
   https://forms.office.com/r/aYHsXJ9nr4 
 - Manga Çalışmasının gönderileceği adres
 1. Basılı Çalışma
 Attn: PIC of “The 17th Japan International MANGA Award”
 Cultural Affairs and Overseas Public Relations Division,
 Director General for Cultural Affairs, Minister’s Secretariat
 Ministry of Foreign Affairs in Japan
 2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8919
 *Başvurular elden teslim edilemez.
 2. Elektronik Ortamdaki Çalışma (PDF)
 Formunu gönderen başvuru sahiplerine Japonya Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri ve Denizaşırı Halkla İlişkiler Bölümü tarafından PDF biçimindeki çalışmanın yüklenmesi için bir URL (link) verilecektir.
 
(4) Notlar:
- Başvuru Formu (Formlar), İngilizce ya da Japonca olarak doldurulmalıdır. Başvuru formuna yazdığınız e-posta adresinize bir onay e-postası gönderilecektir. Lütfen bu e-postanın basılı bir kopyasını basılı manga tesliminize ekleyin. Başvuru sahibi, başvuru formunu göndererek, başvuru formunda belirtilen Rıza maddelerinin tamamını kabul etmiş sayılır.
- Lütfen manga çalışmasının elektronik dosyalarını eser sahibinin ilk adı ve soyadı şeklinde adlandırın. Örnek: AhmetYılmaz.pdf
- Elektronik formda sunulan uygun MANGA çalışmaları, seçim prosedürü için basılacaktır. Lütfen gönderilen çalışmanın A4 kağıdına yazdırılabildiğinden emin olun. Özellikle dikey kaydırmalı işlerde veya webtoonlarda (web çizgi romanlar), görselin uygun boyutta basılabilmesi için çerçeveleri ayırarak ayarlanmış dosyaları gönderin.
- Sayfa numaraları çalışmanın her sayfasında düzgünce belirtilmelidir.
- Eğer çalışma bir kitap biçiminde değilse ve çalışmada iki-sayfalık bir bölüm ya da kısım varsa bunun açıkça belirtilmesi gerekir.
- Başvurunun şekli seçim sonuçlarını etkilemeyecek olsa da, başvuru sahiplerinin mümkünse yukarıda “4. Başvuru ˃ (2) Teslim edilecekler” kısmındaki c) seçeneğini seçmeleri önerilir. İkamet ettiğiniz ülke veya bölgedeki Japon Büyükelçilikleri veya Konsoloslukları başvuru şeklini belirttiğinde, başvuru sahiplerinin buna uyması önerilir.
- Ödül alabileceği düşünülen çalışmalar için adaylardan ek kopya istenebilir.
- Manga eserleri her dilde olabilir.
 
5. ESERLERİN İADESİ
Gönderilen eserler başvuru sahiplerine iade edilmeyecektir. Bu nedenle, eğer çalışma henüz yayınlanmadıysa, çalışmanın kopyalarını göndermeniz ve orijinalini saklamanız tavsiye edilir. Gönderilen eserler bağışlanabilir veya sergilenebilir.
 
6. SEÇİM
Japon Manga Yayıncıları Derneği tarafından yapılan ilk taramanın ardından, 17. Japonya Uluslararası MANGA Ödülü Seçim Komitesi seçim prosedürlerinden sorumlu olacaktır.
 
7. ÖDÜL TÖRENİ
Ödül töreninin Şubat 2024'te Tokyo'da yapılması planlanmaktadır.