Sınır Önlemlerinin Güçlendirilmesine İlişkin Yeni Tedbirler / New measures to strengthen border measures

2020/6/29
English

Sınır Önlemlerinin Güçlendirilmesine İlişkin Yeni Tedbirler

 
Aşağıdaki 3. ve 4. maddelerinde yer alan tedbirler, Temmuz ayının sonuna kadar yürürlükte kalacaktır. Bahse konu tarihlerde değişiklik yapılabilir.

1. Ülkeye Girişleri Kabul Edilmeyecek Bölgelere İlave (Adalet Bakanlığı):
 
 Türkiye’nin de dahil olduğu 129 ülke ve bölge, ülkeye girişi kabul edilmeyecek bölgeler olarak belirlenmiştir. Son 14 gün içinde bu bölgelerde bulunmuş yabancı uyruklu kişilerin, özel koşullar söz konusu olmadığı müddetçe Japonya’ya girişleri kabul edilmeyecektir.
 
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html#section1
  
   Çoklu giriş iznine sahip olmakla birlikte belirlenen tarihine kadar ülkeden ayrılmış olan “daimi oturma iznine sahip kişiler”, “Japon vatandaşı ile evli kişiler, vb.” ile  “uzun dönemli oturma iznine sahip kişiler” gibi, Japonya’da oturma hakkını haiz şahısların bahse konu Japonya’ya girişi kabul edilmeyecek bölgelerden gelerek Japonya’ya tekrar girmek istemeleri hususu, prensip olarak, özel koşulların var olması durumu olarak kabul edilir. Ancak, “hususi daimi oturma iznine sahip kişiler”, ülkeye girişi kabul edilmeyen kişiler arasında kabul edilmezler.
 
2. Karantina Tedbirlerinin Güçlendirilmesi (Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı)

(1) Son 14 gün içinde yukarıdaki 1. Maddede yazılı ülkeye girişleri kabul edilmeyecek bölgelerde bulunmuş kişilere Japonya’ya girişlerinde PCR testi uygulanacaktır. Ayrıca,  işbu tedbirlerin karara bağlanmasından önce ülkeye girişlerinin kabul edilmeyeceği belirlenen bölgelerde son 14 gün içinde bulunan kişiler de, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Japonya’ya girişlerinde PCR testine tabi tutulacaklardır.
 
(2) Tüm bölgelerden Japonya’ya gelen kişilerin, Karantina Kontrol Müdürlüğü tarafından belirlenen yerlerde 14 gün müddetince karantina altında bulunmaları ve Japonya içinde toplu taşıma araçlarını kullanmamaları talep edilmektedir. 

3. Japonyaya Gelen Turist Sayısının Sınırlandırılması (Arazi ve Ulaştırma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı)
 
Karantina tedbirlerinin gereğince uygulanmasını teminen, yabancı ülkelerle Japonya arasındaki yolcu uçağı sefer sayısının azaltılması ve bu suretle Japonya’ya gelecek olan turist sayısının azaltılması talep edilmektedir. Ancak, Japonya’ya dönmeyi arzu eden ülke dışında mukim Japon vatandaşları ile yurtdışı seyahat gerçekleştirmekte olan Japon vatandaşlarının pürüzsüz bir şekilde ülkeye dönüşlerinin sağlanabilmesi için, gerekli bilgilendirmelerin ve uyarıların yapılması gibi her türlü tedbir alınacaktır.
 
4. Vize Kısıtlamaları, vb.  (Dışişleri Bakanlığı)
 
(1) Yukarıdaki linkte belirtilen ülke ve bölgeler haricindeki tüm ülke ve bölgelerde bulunan Japonya Büyükelçilik ve Başkonsoloslukları tarafından belirlenen tarihe kadar verilmiş olan tekli ve çoklu giriş vizelerinin tamamının geçerliliği durdurulmuştur. 

(2) Yukarıdaki linkte belirtilen ülke ve bölgeler haricindeki tüm ülke ve bölgelere uygulanmakta olan vize muafiyeti durdurulacaktır. 

(3) Yukarıdaki linkte belirtilen ülke ve bölgeler arasında bulunanlar haricindeki tüm ülke ve bölgeler tarafından verilen “APEC Business Travel Card”larının vize muafiyetleri durdurulacaktır.