JAPONYA İLE TÜRKİYE ARASINDA DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN TESİSİNİN 100. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİK TESCİL BAŞVURUSU HAKKINDA AÇIKLAMA

2023/11/27

2024 yılında Japonya’da ve Türkiye’de diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü idrak edilecektir. Bu yılın anlamına yaraşır etkinliklerle en geniş şekilde kutlanması maksadıyla proje çağrı ve tescili yapılacaktır. Tescil edilen etkinliklerde resmi logonun kullanılmasına izin verilecektir.
 
1.  Tescil kriterleri ve tescil başvuru sürecine ilişkin bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Etkinlik Tescili Başvuru Koşulları (PDF)
 

2.  Türkiye’de gerçekleştirecekleri etkinliklerinin tescillenmesini arzu eden kuruluşlar, en geç etkinliğin yapılacağı tarihten bir buçuk ay öncesine kadar, aşağıda linki verilen Microsoft Forms uygulaması üzerinde bulunan sayfada gerekli bilgileri doldurarak ön başvuruda bulunmalıdır. Etkinliğin ana hatlarının incelenmesini müteakip, gerekli evraklar ilgili Temsilcilik tarafından e-posta ile başvuru sahibine iletilecektir.   
     Japonya’da gerçekleştirilecek etkinliklerin tescillenmesine ilişkin olarak lütfen yukarıda linki bulunan Etkinlik Tescili Başvuru Koşulları belgesinin son kısmında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği veya Nagoya Başkonsolosluğu’na ön başvuruda bulununuz.

Ön Başvuru Formu (Microsoft Forms)
 
3. Gerekli belgelerin teslim edilmesinin ardından, ilgili Temsilcilikçe Etkinlik Tescili Başvuru Koşulları belgesinde belirtilen tescil kriterleri çerçevesinde yapılacak incelemenin sonucu başvuru sahibine bildirilecek, başvuruya konu etkinlik uygun bulunmuş ise logo dosyası e-posta vb. ile başvuru sahibine gönderilecektir.
 
4. Etkinliğin tescillenmesinin, etkinliğe fon/bütçe desteği sağlanması anlamına gelmediğini lütfen göz önünde bulundurunuz.