Certificate of Eligibility (Uygunluk Belgesi) hakkında

2020/1/10
   3 aydan fazla Japonya’ya ikamet v.b. amaçlı, ülkeye giriş yapılmak istenmesi durumunda, genel olarak “Certificate of Eligibility” (Uygunluk Belgesi)’ne ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bu belge vize yerine geçmemektedir. Söz konusu belge, göçmenlik işlemlerinin basit, hızlı ve daha verimli olarak planlanması hedefini taşımakta olup, yabancıların ülkeye giriş denetimleri sırasında Japonya’daki faaliyette bulunulacak alanın sahte olmaması, ayrıca Göçmenlik kontrolü ve Göçmenlik kabul yasalarından birinin ikamet durumuna uygun bir faaliyet olması gibi, ülkeye giriş koşullarıyla uyum gösterdiğine dair, Adalet Bakanı’nın onayıdır.

   Bu nedenle, söz konusu belge veya belgenin sağ üst köşesinde yer alan numara tarafınıza ulaştıktan sonra, dış temsilciliklerde vize müracaatında bulunulması gerekmektedir. (Başkonsolosluğumuza yapılacak müracaatlerin sonuçlandırılması için en az 4 işgünü gerekmektedir).

   Yine vize karar sürecinde, temel vize verme kriterlerinin karşılanmadığı fark edildiği takdirde, “Certificate of Eligibility” (Uygunluk Belgesi) temin edilmiş olsa dahi, vizeni tahsis edilmediği durumlar da söz konusu olabilmektedir.