Türkiye'deki Japonya Resmi Kalkınma Yardımı Faaliyetleri 60. Yıldönümü olmuştur